Kognitiv beteendeterapi visar på samspelet mellan individen och hans/hennes omgivning. Man ser hur detta samspel påverkar det dagliga livet ’här och nu’.

KBT handlar om hur tankar, känslor, handlingar och kroppens reaktioner påverkar varandra. Detta är inlärda beteenden som vi kan påverka och förändra om de skapar problem för oss.

KBT är en praktisk och konkret terapi. KBT har starkt vetenskapligt stöd.

För mer information besök www.kbt.nu, där finns användbara länkar.
I vilka problemområden är KBT en lämplig behandling?

Man kan få hjälp och redskap för att hantera:
 • nedstämdhet och depression
 • oro och ångest, paniksyndrom
 • blyghet och osäkerhet / social fobi
 • negativa tankar och grubblerier
 • dåligt självförtroende, en känsla att inte duga
 • missnöje med sig själv och sitt liv
 • stress, utbrändhet/ utmattningsdepression
 • förlossningsrädsla
 • sorg över oförmåga att bli gravid
 • Att bearbeta traumatiska upplevelser ex. förlossning eller förluster samt separationer (posttraumatiskt stressyndrom = PTSD)


Terapi går ut på att hitta nya strategier – så att individen själv kan förändra och lösa problemsituationer och på detta sätt hjälpa att utveckla sig själv i önskad riktning – oavsett var i livet man befinner sig.

De inledande bedömningssamtalen (1-3) leder till en problembeskrivning och kartläggning av individens problem och livssituation. Därefter lämnas ett behandlingsförslag. Vid avslutning av terapin gör terapeuten tillsammans med klienten en handlingsplan för att hålla kvar ny kunskap och beteende.

En vanlig KBT-terapi är mellan 10-15 sessioner, i vissa fall räcker det med färre samtal.
Jag heter Solveig Sjöström Rhyner, är legitimerad barnmorska sedan 1982 och har en psykoterapiutbildning i KBT (grundutbildning kognitiv beteendeterapi) med examination från Psykiatriska Kliniken på Karolinska Universitetssjukhus Huddinge.

Genom kunskap och vägledning kan du själv få redskap att förändra negativa livssituationer. Jag erbjuder samtalsstöd / terapi när du behöver hjälp med…
 • Nedstämdhet/ depression
 • Negativa tankar/ grubblerier
 • Oro, ångest och/eller panikångest
 • Missnöje med dig själv eller din livssituation
 • Stress och utmattningsdepression
 • Traumatiska upplevelser t.ex. förluster eller separationer eller traumatisk förlossning
 • Sorg över barnlöshet
 • relationsproblem

I I samtalen använder jag mig av kognitiv beteendeterapi samt mindfulness och ACT-metoder. Jag har handledning av en KBT-terapeut med lång erfarenhet och handledarutbildning vid behov.
Om du har frågor och vill veta mer kan du kontakta mig genom att maila solveig@kbt-samtal.nu eller genom att ringa 073-787 60 44 dagtid

Besök
BB-Stockholm Family City (MOOD Galerian)
Jakobsbergsgatan 17 5tr
11144 Stockholm
8